Holistisk Terapi

”Vi är mer än summan av våra delar”

Integrerad behandling

Läs mer

Homeopati

Energin, eller Vitalkraften arbetar konstant på att upprätthålla en jämn balans i vårt system. Det man kallar immunförsvaret är en del av den livsuppehållande energin och har till uppgift att förstöra och göra sig av med sådant som kan skada oss. Den reagerar på all inre och yttre och all positiv och negativ stimulans på ett intelligent och autonomt sätt, dvs utan att vi är medvetna om det.

Om HomeopatiLikhetsprincipenBehandling | Preparaten

Psykosyntes 

INDIVIDUELL OCH PAR/RELATIONS TERAPI

Psykosyntes är en både transpersonell och holistisk terapiform som vänder sig till HELA människans upplevelse. Det transpersonella synsättet inom psykosyntesen innebär att alla människor är mer än sina upplevelser, hur smärtsamma de än är eller har varit. Istället för att se våra personliga svårigheter som enbart problematiska och begränsande utforskas under terapins gång gemensamt möjligheten till en kreativ användning av smärta,kris och nederlag.

Läs mer