”Vi är mer än summan av våra delar”

Anledningar till att prova terapi kan handla om:

Problematiska relationer, privat eller på arbete

Låg självkänsla/lågt självförtroende

Tillitsproblem, svartsjuka

Medberoende/beroende

”Duktig flicka, Duktig pojke” 

Utbrändhet, depression eller nedstämdhet

Ångest, panikångest

Sexuella övergrepp och andra traumatiska upplevelser

Funderingar kring sexualitet, tillhörighet och identitet

Otillräcklighetskänslor, oro över att livet går oss förbi

Rädslor kring och inför döden, rädslor inför lidande och sjukdom.

En önskan att lära känna sig själv bättre 

Längtan efter mer inre och yttre frihet

Längtan efter att finna en djupare mening med livet  

Längtan till ett andligt utforskande och växande

”Vad är mitt nästa steg?” 

Integrerad behandling

Läs mer

Homeopati

Energin, eller Vitalkraften arbetar konstant på att upprätthålla en jämn balans i vårt system. Det man kallar immunförsvaret är en del av den livsuppehållande energin och har till uppgift att förstöra och göra sig av med sådant som kan skada oss. Den reagerar på all inre och yttre och all positiv och negativ stimulans på ett intelligent och autonomt sätt, dvs utan att vi är medvetna om det.

Om HomeopatiLikhetsprincipenBehandling | Preparaten

sykosyntesterapi

INDIVIDUELL OCH PAR/RELATIONS TERAPI

Psykosyntes är en ”holistisk” terapiform som vänder sig till HELA människan. Det centrala inom psykosyntesen är att alla människor är mer än sina upplevelser, hur smärtsamma de än är eller har varit. Istället för att se våra personliga svårigheter som enbart problematiska och begränsande utforskas under terapins gång gemensamt möjligheten till en kreativ användning av smärta,kris och nederlag.

Läs mer