Integrerad behandling

Homeopati och psykosyntes

Psykosyntesterapi och homeopati fungerar mycket bra tillsammans då likheterna är många, framför allt i sättet att se till Hela människan.

En Integrerad behandling innebär att vi arbetar på flera nivåer; på en mer omedveten Energinivå, via det homeopatiska preparatet, samt på en mer medveten nivå, via de terapeutiska samtalen.

Effekten av preparatet förstärks och stabiliseras ofta tidigare vid en Integrerad behandling, därför att de terapeutiskt inriktade samtalen integrerar känslor, tankar och upplevelser på en medveten nivå, samt att dessa sker med tätare intervaller än de homeopatiska återbesöken.

Alla behandlingar/terapier är individuellt baserade, men vid en Integrerad behandling brukar jag vanligen rekommendera att de terapeutiska samtalen sker med 2 veckors intervaller och inte 1/vecka som är vanligt i terapiprocesser. Skälet till detta är att preparatet skall ha tid att verka. Vi gör också homeopatisk avstämning kring preparatet kontinuerligt under behandlingen.