Likhetsprincipen

”Similia, similibus, currentur”

Homeopatin tar alltid hänsyn till den individuella upplevelsen av symtom och sjukdom. Målet för homeopaten är att hitta det homeopatiska preparat som bäst passar helheten för varje patient. Homeopatiska mediciner verkar på det vi kallar energiplanet, eller på ”vitalkraften”. Grundprincipen är att det ett ämne kan framkalla som symtom hos en frisk människa kan det också bota hos en sjuk. Detta kallas för liketsprincipen, ” lika botar lika” eller på latin ”similia, similibus currentur”. Genom en utspädningsprocess (potensiering) frigörs energin från den substans man vill använda i behandlingen och för att ta bort alla möjliga skadeämnen som finns i vissa ämnen. De flesta substanser som används inom homeopatin kommer från växter, djur eller mineraler.

Paris Quadrifolia

Paris Quadrifolia

Vad som sedan sker är att det homeopatiska preparatet går in och möter och stöttar vitalkraften, så att den i sin tur kan ta hand om och göra sig av med de olika symtom patienten lider av. Homeopati fungerar alltså som en stimulerande faktor som hjälper människan att återfinna balans efter akut eller kronisk sjukdom.

Allopati och Homeopati

Den vanliga skolmedicinen (”allopati” även kallad inom homeopatin) arbetar på ett annat sätt än vad homeopatin gör. Målet är att med externa hjälpmedel stoppa, motverka eller få bort de olika symtom som uppstår hos en människa.

T.ex. ger man ofta atopisk kräm (t.e.x kortisonkräm) för att få bort hudeksem, kolpiller för att stoppa en diarré, anti-depressiva mediciner för att stoppa eller häva en depression osv. Målet med medicinen är alltid att få patienten att bli symtomfri. När detta skett anses personen vara helt frisk. Medicineringen tar alltså bort symtomen utan att behandla helheten, eftersom symtomen anses utgöra sjukdomen.

Från ett homeopatiskt och holistiskt (= helheten) perspektiv kan den typen av allopatisk behandling ibland ge upphov till att man ”lägger lock” på vitalkraftens signaler om att obalans uppstått i systemet. Man tar bort resultatet av en inre obalans utan att få bort orsaken. Man letar sällan efter varför symtom uppstår utan diagnostiserar en sjukdom och ger medicin för generella sjukdomssymtom. Vad som ofta händer då symtomen trycks undan av mediciner, är att vitalkraften måste hitta andra vägar att manifestera den inre obalansen på. Då kan nya symtom uppstå, på någon annan plats i systemet som också måste medicineras bort och ny medicin sätts in. De nya symtomen tas ibland för den första medicinens sidoeffekter inom skolmedicinen.

Allopatisk medicin kan alltid ackompanjeras av en homeopatisk behandling.

Homeopatibehandlingen och doseringen av det homeopatiska preparatet anpassas efter den ordinarie medicineringen. Homeopatin kan däremot inte ta bort effekterna av den allopatiska medicinen då den ena är energi och den andra verkar på molekylär (massa) nivå.