Om mig

Beata Engellau

Det är det mänskliga mötet som står i fokus för mig i mitt arbete som terapeut. Empatisk och själfull närvaro är grunden för mitt sätt att arbeta, oavsett om det är med homeopati och/eller psykosyntes. Vi är alla individer, med helt unika upplevelser av det som händer oss. Ett grundläggande mänskligt behov är att bli sedd, hörd och förstådd i det vi upplever och  att bli mottagna som dem vi innerst inne är. Det finns ingen perfekt människa men jag anser att vi alla är fullständigt perfekta i vår egen, individuella im-perfektion.

Den terapeutiska processen handlar om att öka medvetandet kring den mångfacetterade person du är. Ju mer vi upptäcker om oss själva, desto större blir friheten att leva som våra autentiska Jag. Att kunna välja att agera inifrån vårt centrum istället för att, som de flesta av oss oftast gör, re-agera på det som sker utanför oss.

Terapin och framför allt mötet mellan dig som klient och mig som terapeut, är början på en ibland utmanande, men alltid gemensam resa. Min djupaste intention och syftet med mitt arbete är att engagera mig helt och fullt i varje klient jag möter. För att kunna göra det på allra bästa sätt, är det viktigt att även du som klient engagerar dig och tar dig själv, din önskan om mer hälsa och din process på allvar.

” Vår djupaste rädsla är inte
att vara otillräckliga.
Vår djupaste fruktan är att
vi är omåttligt kraftfulla.
Det är vårt ljus, inte vårt mörker,
som skrämmer oss mest.

Vi frågar oss själva: Vem är jag
som tror mig vara briljant,
storslagen och talangfull?
Egentligen, om du inte är det, vad är du då?

Du är ett barn av kärlek.
Att leka liten förbättrar inte världen.
Det är ingenting upplyst med att förminska dig,
så att andra inte ska känna sig osäkra omkring dig.

Vi föddes att manifestera kärlekens härlighet som är i oss.
Den är inte bara i några av oss, den är i oss alla.

Och när vi låter vårt ljus skina,
ger vi omedvetet andra människor
tillåtelse att göra det samma.
När vi är frigjorda från vår egen rädsla,
frigör vår blotta närvaro automatiskt andra människor.”

Marianne Williamson

Sensation method

Som en av de första homeopaterna i Sverige arbetar jag i enlighet med The sensation method som utarbetats av Dr Rajan Sankaran och hans team.

Språk

Consultations in english possible
Consultations en francais possible

Utbildning

1984-1988 Fil.Kand i Arabiska och statsvetenskap, Lunds och Stockholms universitet.

2002-2006 4-årig utbildning på London School of Classical Homeopathy, LSCH. I utbildningen ingår motsvarigheten till 2-års basmedicinstudier.

2005-2007 600 kliniktimmar med auktoriserad homeopat

2007 Egen praktik inom klassisk homeopati i Stockholm

2008 Juni Seminarie: Drs Joshis teaches the Bombay method, England

2008 Nov Seminarie Akut homeopatibehandling, London,

2009 Maj Seminarie Med Dr Rajan Sankaran, Norge

2009 Nov
Masterclass och seminarie, Dr Rajan
Sankaran, England

2011-2015 4-årig terapiutbildning inom psykosyntes på PsykosyntesAkademin, Stockholm.

2014-2015 Masterclasses Homeopathy WWRII

2016 Juni Seminarie/vidareutbildning Psykosyntes: ”Man/Woman/Human – Eros in therapy”

2018 June-Aug Satyoga Ashram, Costa Rica:

”Immersion program, meditation and wisdom school” 240 h

2019 Psychosynthesis Trust, London UK

”Certificate in Transpersonal Couples and Relationsship therapy”