Homeopatiska preparat

”The quantity of action necessary to effect any change is the least possible”
H. Roberts

När får jag preparatet?

Efter att vi avslutat första besöket fortsätter mitt arbete med en djupanalys av konsultationen. Målet med den analysen är att hitta det homeopatiska preparat som bäst passar helheten av Dina individuella symtom. Jag ordinerar i enlighet med klassisk homeopati dvs. endast ett preparat åt gången. Du får sedan preparatet skickat till Dig inom 2 veckor och det ingår i priset.

Fråga: Hur ska jag ta preparaten?

Svar: 15 min före eller efter mat och dryck.

Hur skall jag ta det?

preparatHomeopatiska preparat är oftast små vita tabletter, som man lägger under tungan för att låta smälta. Det intas 15 min FÖRE eller EFTER mat, dryck och tandborstning. Jag skickar Dig dem i små kuvert (i plast eller papper) som sedan helst inte skall förvaras i närheten av starka preparat (parfymer o dyl. eller mobiltelefoner).

Hur många piller och hur ofta Du tar dem är helt individuellt.

Vad händer efter att jag tagit homeopati?

När ett homeopatiskt preparat börjar verka så inträffar vad vi kallar en homeopatisk helandeprocess. Det betyder att man kan få vissa s.k. symtomkänningar under den första. Hur länge dessa symtom kvarstår är ofta beroende på hur länge man lidit av dem tidigare och ibland även på hur mycket annan medicin man varit tvungen att ta mot dessa. Gamla symtom som man haft tidigare i livet, ibland symtom så långt tillbaka som från Din tidiga barndom, kan ibland också komma tillbaka.

Men var lugn! De kommer då oftast inte lika intensivt, inte heller under lika lång tid som då Du först led av dem.

Detta är dock något mycket bra. Det betyder att kroppens självläkande krafter genom vitalkraften har satts igång av det homeopatiska preparatet och den helande processen är igång.

Jag ber Dig alltid att höra av Dig till mig per telefon eller mejl inom en vecka från det att Du tagit homeopatin så vi kan stämma av hur Du mår. Självklart kan Du även höra av Dig tidigare om Du har några frågor.

Fråga: Om jag får värk eller annan smärta efter att jag tagit homeopati kan jag ta värktabletter då?

Svar: Det allra viktigaste för mig är att Du mår bra!

Skulle Du behöva ta en Alvedon eller liknande preparat så är det helt ok. Lite starkare medicinering som antibiotika eller kortisonpreparat är självklart ok om det är vad Du behöver. Jag vill då bara att Du hör av Dig till mig och berättar om Du tar annan medicin så att vi kan anpassa Din homeopatiska dos efter detta.