Psykosyntesterapi

”En transpersonell terapi med kärlek, själ och vilja”

Psykosyntesterapi – en terapi med själ: ”Både och” inte ”Antingen eller”

Psykosyntes är en holistisk terapiform som vänder sig till Hela människan.

Det centrala inom psykosyntesen är att alla människor är mer än sina upplevelser, hur smärtsamma de än är eller har varit. Istället för att se våra personliga svårigheter som enbart problematiska och begränsande, utforskas under terapins gång gemensamt möjligheten till en kreativ användning av smärta,kris och nederlag. Det innebär att jag som terapeut, tillsammans med klienten arbetar med att identifiera, utforska och förstå upplevda begränsningar, rädslor och svårigheter. Syftet är alltid att öka medvetenheten hos klienten, och det görs t.ex genom sk. av-identifieringsövningar, genom att stärka Jaget (Jaget = det inre centrum varifrån viljan utgår) och viljan. Med ökad medvetenhet om vilka vi innerst inne är, kan vi också bli friare att agera, istället för att enbart re-agera på det som händer oss. I den terapeutiska processen hålls även ett fokus på de friska och kreativa delarna hos klienten, samt på vår inneboende potential – på ”både och” inte ”antingen eller”.

Psykosyntesterapin är utformad och utvecklad under 1900-talet av den italienske psykiatrikern, Roberto Assagioli (1888 – 1974). Assagioli var en tidig lärjunge till Freud men kom ganska snart att gå sin egen väg, då han tyckte att psykoanalysen var för fokuserad på det sjuka och problematiska hos sina klienter. Assagioli var istället mer intresserad av att se till helheten hos sina patienter och var nyfiken på att lyfta fram varje människas inneboende potential. Med det i åtanke utvecklade han sin version av den psykodynamiska terapin, som han kallade för psykosyntes.

Psykosyntes håller även ett sk. *transpersonellt perspektiv (* bortom personligheten) som kortfattat betyder att vi är mer än våra tankar, känslor och personliga upplevelser. Att vi människor, bortom kön, etnicitet, kulturell  och social bakgrund också delar gemensamma mänskliga kvaliteter (t.ex. kärlek, medkänsla, mod, kreativitet) som har kraft och potential att utvecklas. Assagioli såg syntesen som en naturkraft där det drivande är universums strävan efter enhet,efter helhet.

Psykosyntes är en erkänd psykoterapiform inom European Association for Psychotherapy, EAP, som har definierat gemensamma krav för en europeisk legitimation för psykoterapeuter. European Federation for Psychosynthesis Therapy, EFPP, har blivit ratificierad som European Wide Accrediting Organisation (EWAO). Stifelsen Psykosyntesakademin i Stockholm uppfyller kraven som ställs av EAP, och är sedan länge medlem. Psykosyntesakademin är en av grundarna till EFPP.