Så går en homeopatbehandling till

”We don´t treat the disease, we treat the person”
S. Creasy

Vad händer vid första besöket?

Vid det första besöket hos mig går vi ingående igenom vad Du vill ha hjälp med. Vilka symtom Du lider av och Din individuella upplevelse av dessa.

Jag kan ibland fråga om en fråga flera gånger.
Det är inte för att Du förklarat dåligt, utan för att jag vill vara säker på att jag endast får Din individuella upplevelse av Dina besvär och inte min tolkning av dessa. Generella känslouttryck som t.ex. stress betyder inte mycket i min värld, INNAN jag verkligen förstått hur stress tar sig uttryck för just Dig.

Fråga: Hur lång tid tar en konsultation?

Svar: ca 1 1/2-2 timmar och återbesöken ca 45 min – 1 tim.

Det viktigaste är att Du ser på behandlingen som en gemensam resa mellan Dig och mig som behandlare. Att bara gå en gång till en homeopat/energibehandlare kan vara slöseri med både tid och pengar. Eftersom varje person reagerar helt individuellt på preparaten och behandlingen är det svårt att från början ge en definitiv tidsplan för tillfrisknande. Det visar sig under behandlingens gång HUR Du reagerar och då klargörs även hur lång tid det kan ta att avsluta behandlingen.

Du tar inte av Dig kläderna och jag undersöker Dig inte. Konsultationen är endast baserad på samtal.

När skall jag komma tillbaka?

Jag brukar rekommendera ett 1:a återbesök ca 3-4 veckor efter att Du tagit det homeopatiska preparatet första gången. Endast vid mycket akuta besvär sker besöken med jämnare mellanrum.

Återbesöken är minst lika viktigt som den 1:a konsultationen. Det är då jag avgör preparatets verkan och planerar Din fortsatta behandling. Vi går då igenom de symtom Du talade om första gången för att se hur de förändrats sedan sist, och hur din energinivå är i förhållande till den 1.a konsultationen. Ibland kan Du behöva en dos till av preparatet redan då, ibland inte.

Fortsatt behandling

Jag arbetar alltid långsiktigt och djupgående och behandlar hela personen och inte enbart sjukdomssymtom. Det är viktigt för mig för att säkra kvaliteten på mitt arbete att även Du engagerar Dig i Ditt eget tillfrisknande och behandling över tiden.

Jag rekommenderar minst 3 besök till en början och beroende på vad DU behöver hjälp med. Som nämnts ovan klargörs det under behandlingens gång hur Du reagerar på preparatet och jag brukar göra en preliminär tidsplan efter 3:e besöket

Självklart kan Du komma bara en gång för att känna efter hur jag är som behandlare och om jag passar just Dig, innan Du engagerar Dig vidare.

Fråga: Vem och vad kan homeopati hjälpa?

Svar: Kroniska o akuta besvär hos barn, kvinnor och män i alla åldrar.