Vad är homeopati?

”Energy before matter” E = mc2
A. Einstein

Människan och kvantfysiken

Kvicksilver

Kvicksilver

Med hjälp av det vi kallar kvantfysik vet vi idag att all materia inte enbart består av solid massa som Isaac Newtons matematiska lagar tidigare visat, utan är uppbyggd kring och av energi. Världens kanske mest berömda ekvation, Albert Einstein’s E = mc2 (Energi = massa x ljusets hastighet upphöjt till 2) betyder förenklat att all massa är i ständigt utbyte med energi. Einstein konstaterade också att energi alltid kommer före massa, inte tvärtom.

Vi människor och allting vi ser i världen omkring oss som växter, djur, och mineraler, består alltså av energi. All denna energi samverkar i ett dynamiskt, konstant utbyte genom s.k. energifält.

Människan i hälsa

Den energi som reglerar människan kallas inom homeopatin för vitalkraften och den verkar på flera plan: det fysiska, mentala, emotionella och det själsliga planet.

Dessa fyra hänger ihop och samverkar i perfekt harmoni när vi är friska. När vi mår bra funderar vi oftast inte på kroppens funktioner som t ex hur vi sover, hur hjärtat slår eller om matsmältningen fungerar som den ska. Allt sker sker mer eller mindre automatiskt utan någon större ansträngning från vår sida. När vi mår bra kan vi istället koncentrera våra ansträngningar till att utvecklas och använda våra samlade, inneboende krafter till att uppnå våra mål och drömmar. Vi kan helt enkelt använda oss av hela vår potential som människor.

Energin, eller Vitalkraften arbetar konstant på att upprätthålla en jämn balans i vårt system. Det man kallar immunförsvaret är en del av den livsuppehållande energin och har till uppgift att förstöra och göra sig av med sådant som kan skada oss. Den reagerar på all inre och yttre och all positiv och negativ stimulans på ett intelligent och autonomt sätt, dvs utan att vi är medvetna om det. Hela denna process brukar kallas för människans inneboende, självläkande krafter.

Människan i sjukdom

Det vi bär med oss i form av nedärvda anlag, familjemönster och barndomsupplevelser påverkar oss på olika plan under livets gång. När vi under längre tid utsatts för olika typer av negativ stimulans eller påfrestningar, händer det ofta att balansen i vårt system rubbas. Det kan vara att vi utsatts för negativ stress eller upplevt någon typ av trauma, eller att vi lever i en olycklig relation eller vantrivs med vår arbetssituation.

Även långvariga fysiska påfrestningar, försämrat näringsintag eller för lite sömn påverkar vitalkraften och dess förmåga att upprätthålla balansen i vårt system.

Till slut signalerar den att något i systemet är fel genom att skapa olika symtom. En emotionell eller psykisk stark påfrestning på vårt system kan skapa fysiska symtom och vice versa. Det missförstådda begreppet psykosomatisk betyder att vårt psyke är inblandat i de kroppsliga symtomen (somatisk=kroppslig), inget annat. Det betyder inte att vi ”hittar på” symtomen vi lider av som många kanske tror.

Självklart kan även akuta och mekaniska skador uppstå på egen hand, d.v.s. vi kan trilla med cykeln och bryta ett ben, vi kan bränna oss svårt i solen, äta något dåligt och bli magsjuka o.s.v. Men även vid dessa skador är tillfrisknandet också beroende av hur vår vitalkraft mår för att kunna ta hand om de uppkomna symtomen på bästa sätt.

Individuell behandling

Trots att alla människor består av energi är vi ändå olika. Allt vi är med om; både fysiska och psykiska (positiva och negativa) händelser påverkar oss individuellt och lägger grunden till hur varje människas unika sammansättning formas och utvecklas.

Varje människa har som en egen, inre upplevelse av verkligheten som genomsyrar allt vi är med om; fysiskt, psykiskt och själsligt. Denna upplevelse är som ett inre mönster som ständigt upprepas och som ibland helt tar över oss och skapar sjukdom( s.k. states inom homeopati).