INDIVIDUELL TERAPI

I en individuell, holistisk terapi utforskar vi tillsammans hur din relation till hela dig själv är: till din kropp, dina tankar, känslor och till ditt inre Själv.

Den allra viktigaste och mest långvariga relationen i ditt liv är den du har med dig själv. Hur den relationen är blir tongivande för alla andra relationer.

Läs mer om Individuell Terapi

ANDLIG VÄGLEDNING

Andlighet är att bli medveten och uppleva att vi är mer än vår kropp, våra tankar och känslor; att vi är mer än bara summan av våra delar. Vi är en integrerad helhet, den livskraft och energi som existerar både inom och bortom personligheten och som har oändlig potential.

Läs mer om Andlig Vägledning

PAR/RELATIONSTERAPI

Den medvetna relationen och kärleken tar ansvar, har gränser och ger frihet. Ingen annan än vi själva bär ansvaret för hur nöjda, eller missnöjda vi är med det liv vi lever som vuxna. Med tydliga gränser kan vi mötas på ett gränsöverskridande, inte gränslöst, sätt och skapa en både ömsesidig och gemensam bas för den relation vi har med varandra.

Läs mer om Par/Relationsterapi

PSYKOSYNTES – Kärlek och Vilja

Psykosyntes är en holistisk, transpersonell terapiform, som vänder sig till hela människan; till kropp, tanke/känsla och Själv.

Det centrala inom psykosyntesen är att alla människor är mer än sina upplevelser, hur smärtsamma de än är, eller har varit. Istället för att se våra personliga svårigheter som enbart problematiska och begränsande, utforskas under terapins gång, gemensamt möjligheten till en kreativ användning av ”smärta, kris och nederlag”.

INDIVIDUELL TERAPI

I en individuell, holistisk terapi utforskar vi tillsammans hur din relation till hela dig själv är: till din kropp, dina tankar, känslor och till ditt inre Själv

Den allra viktigaste personen i ditt liv är du och relationen till dig själv den  mest centrala och långvariga relationen du har genom livet. Hur den relationen är blir tongivande för alla andra relationer.

Läs mer om Individuell Terapi

ANDLIG VÄGLEDNING

Andlighet är att vara medveten om att vi är mer än vår kropp, våra tankar och känslor. Vi är alla mer än bara summan av våra delar. Vi är en integrerad helhet, den livskraft och energi som existerar både inom och bortom personligheten och som har oändlig potential.

Läs mer om Andlig Vägledning

PAR/
RELATIONSTERAPI

Den medvetna kärleken tar ansvar, har gränser och ger frihet. Ingen annan än vi själva bär ansvaret för hur nöjda, eller missnöjda vi är som vuxna människor. Två medvetna, vuxna jag, kan skapa ett sant kärleksfullt Vi. När gränserna är tydliga kan vi mötas på ett gränsöverskridande, inte gränslöst, sätt och skapa en både ömsesidig och gemensam bas för ett liv tillsammans.

Läs mer om Par/Relationsterapi

PSYKOSYNTES

Psykosyntes är en holistisk, transpersonell terapiform, som vänder sig till hela människan; till kropp, tanke/känsla och själ.


Det centrala inom psykosyntesen är att alla människor är mer än sina upplevelser, hur smärtsamma de än är, eller har varit. Istället för att se våra personliga svårigheter som enbart problematiska och begränsande, utforskas under terapins gång, gemensamt möjligheten till en kreativ användning av ”smärta, kris och nederlag”.