Andlig Vägledning

”Tankar kommer och går. Känslor kommer och går. Ta reda på vad som återstår”

Sri Ramana Maharshi