Individuell terapi

”Att våga är att förlora fotfästet en stund.
Att inte våga är att förlora sig själv.”
– Sören Kirkegaard