Par/relationsterapi

”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra (någon annan),
mod att förändra det jag kan (mig själv),
och förstånd att inse skillnaden.”
– Sinnesro Bönen